Ngày 12 tháng 6 năm 2015, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực cơ cấu ngành nông nghiệp”
Báo cáo Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực cơ cấu ngành nông nghiệp của Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối do ông Vũ Anh Tuấn – Trưởng phòng cơ điên trình bày.
Chi tiết xin xem tại: http://www.maynongnghiep.pro.vn/
Hoặc liên hệ trực tiếp HAMCO.,LTD: 0466 587 587/ 0968 688 688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*