Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực cơ cấu ngành nông nghiệp” vào ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Chủ trì hội nghị: Thứ trưởng Vũ Văn Tám

Thành phần: Đại diện văn phòng chính phủ, Ban kinh tế TW; các bộ ngành: Tài chính; Công thương; Khoa học công nghệ; Ngân hàng nhà nước; Ngân hàng NN và PTNT; Hội nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Sở nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía bắc; Các Viện nghiên cứu; Trường Đại học; Tập đoàn; Tổng công ty trong và ngoài nước; Các Hiệp hội, Hội, HTX, nông dân.

Nội dung:

1/ Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ giới hóa nông nghiệp, các chính sách về cơ giới hóa nông nghiệp trong thời gian vừa qua.

2/ Đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Dưới đây toàn video thứ trưởng Vũ Văn Tám khai mạc hội nghị

Chi tiết xin xem tại: http://www.maynongnghiep.pro.vn/
Hoặc liên hệ trực tiếp HAMCO.,LTD: 0466 587 587/ 0968 688 688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*