Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực cơ cấu ngành nông nghiệp” vào ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Chủ trì hội nghị: Thứ trưởng Vũ Văn Tám

Thành phần: Đại diện văn phòng chính phủ, Ban kinh tế TW; các bộ ngành: Tài chính; Công thương; Khoa học công nghệ; Ngân hàng nhà nước; Ngân hàng NN và PTNT; Hội nông dân Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Sở nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía bắc; Các Viện nghiên cứu; Trường Đại học; Tập đoàn; Tổng công ty trong và ngoài nước; Các Hiệp hội, Hội, HTX, nông dân.

Nội dung:

1/ Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ giới hóa nông nghiệp, các chính sách về cơ giới hóa nông nghiệp trong thời gian vừa qua.

2/ Đánh giá tình hình thực hiện quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Trên đây là video Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Viên – Giám đốc Học viện nông nghiệp Việt Nam phát biểu chào mừng đại hội

Chi tiết xin xem tại: http://www.maynongnghiep.pro.vn/
Hoặc liên hệ trực tiếp HAMCO.,LTD: 0466 587 587/ 0968 688 688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*