Huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp đưa máy cấy lúa HAMCO – Mạ nền vào sản xuất, Các đồng chí lãnh đạo huyện Tháp Mười, phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông, đài phát thanh truyền hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*