Ngày 04/11/2013, Hội nông dân huyện sóc sơn đã tổ chức trình diễn máy cấy lúa HAMCO theo chương trình hỗ trợ vốn mua máy cấy huyện Sóc Sơn

Dự buổi trình diễn có các ông Hoàng Trí Dũng – Chủ tịch hội nông dân, ông Nguyễn Nam Hà – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, bà Vi Thị Bình Anh – Trưởng ban dân vận huyện ủy, ông Nguyễn Đăng Hải – Phó chủ tịch UBMTTQ, bà Nguyễn Thanh Huyền – Chủ hội phụ nữ, ông Nguyễn Lưu Vụ – Trạm trưởng trạm Bảo vệ thực vật. bà Nguyễn Thị yến – Phó Trạm khuyến nông, Đài phát thanh huyện Sóc Sơn, ông Vũ Đình Phúc – Bí thư đảng ủy xã Tân Dân, ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Tân Dân…, các phòng, ban, ngành, các tổ chức xã hội xã tân dân, cùng toàn thể hội nông dân các xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn và hội viên nông dân xã Tân Dân.

Ngày 21/3/2013, Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn đã ban hành Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND, thông qua chính sách hỗ trợ đưa máy cấy vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. UBND huyện đã cấp nguồn vốn 2 tỷ đồng vào Quỹ hỗ trợ nông dân để Hội nông dân huyện tổ chức cho hội viên vay vốn mua máy cấy.

Thực hiện Nghị quyết trên, HND huyện đã căn cứ vào những quy định hiện hành và điều lệ hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân, tham mưu UBND huyện xây dựng quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân mua máy cấy huyện Sóc Sơn trên cơ sở đúng theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nông dân, nhằm đẩy nhanh tốc độ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Cụ thể về quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân mua máy cấy huyện Sóc Sơn như sau:

Hỗ trợ nông dân vay vốn với mức tối đa: 50.000.000đ/hộ  (để mua 1 máy cấy).

Không có lãi suất

Thời hạn cho vay: 3 năm

Hình thức cho vay: Tín chấp, bảo lãnh của UBND, HND xã (nghĩa là hộ nông dân không phải thế chấp tài sản của gia đình).

Trả nợ vay: hết năm thứ 2 trả 25.000.000đ; hết năm thứ 3 trả 25.000.000đ

Ngay sau khi UBND huyện phê duyệt quy chế quản lý nguồn vốn vay, Hội nông dân huyện đã thông báo triển khai việc đăng ký vay vốn tới toàn bộ 25 xã. Mục tiêu là đưa máy cấy vào toàn bộ các địa phương trên địa bàn huyện, tuy nhiên giới hạn tối đa 4 máy/1 xã. Kết quả việc đăng ký vay vốn đến nay như sau:

Tổng số xã đăng ký: 7 xã

Tổng số hộ đăng ký: 16 hộ (Việt Long 2, Đức Hòa 2, Đông Xuân 4, Tiên Dược 3, Tân Dân 2, Thanh Xuân 1, Xuân Giang 2)

Trong tháng 9/2013, Hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị đầu bờ tại xã Đông Xuân để đánh giá kết quả của việc đưa máy cấy vào sản xuất và tập huấn cho cán bộ Hội nông dân xã và các hộ vay vốn về công tác lập hồ sơ vay vốn, kỹ thuật sử dụng máy cấy, tổ chức thăm quan mô hình máy cấy tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn và huyện Thường Tín, Hà Nội.

Trong tháng 10/2013, Hội nông dân huyện đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ vay vốn của nông dân các xã, tổ chức thẩm định thực tế tại hộ. Kết quả cho thấy, hầu hết các hộ vay vốn đều rất phấn khởi với chủ trương chính sách rất mới, rất ưu đãi với nông dân của huyện nhà, 100% các hộ vay vốn đều rất tâm huyết với cơ giới hóa và có kinh nghiệm với máy móc nông nghiệp, trong gia đình đều đã có các loại máy như máy cày, máy gặt đập liên hoàn, máy phun thuốc trừ sâu. Mong muốn chung của tất cả các hộ sẽ thực hiện dịch vụ khép kín từ khâu làm đất, đến khâu thu hoạch để phục vụ bà con nông dân với giá dịch vụ rẻ hơn so với thuê lao động thủ công rất nhiều. Các hộ đều đạt tiêu chuẩn và đủ điều kiện vay vốn.

Đầu tháng 11/2013, Hội nông dân huyện tổ chức giải ngân để các hộ nông dân có kinh phí mua máy cấy, phối hợp với các công ty cung cấp máy cấy như công ty HAMCO…tổ chức tập huấn đại trà kỹ thuật sử dụng máy cấy và kỹ thuật gieo mạ dùng cho máy cấy cho toàn bộ bà con nông dân trên địa bàn các xã có hội viên đăng ký mua máy cấy.

ưa Cơ giới hóa đặc biệt là máy cấy vào sản xuất nông nghiệp là một chủ chương lớn của huyện, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm thời vụ và tăng hệ số sử dụng ruộng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giải phóng sức lao động cho nông dân, là tiền đề xây dựng nông thôn mới. Để chương trình đưa máy cấy vào sản xuất của huyện thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, Hội nông dân huyện đề nghị:

1, UBND huyện

– Có cơ chế chính sách hỗ trợ để cho nông dân mua máy cấy có điều kiện hoạt động thuận lợi trong vụ đầu tiên, đồng thời nhiều nông dân khác trong vùng được hưởng lợi từ chương trình.

2, Các ngành, phòng ban, đơn vị chuyên môn như phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông

– Quan tâm, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với HND huyện tạo điều kiện cho HND huyện thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ này, đặc biệt là trong công tác tham mưu về cơ chế, chính sách, công tác tập huấn kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất…

3, Các ban đảng, MTTQ  và các đoàn thể của huyện:

– Quan tâm và phối hợp với HND huyện đặc biệt là tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên về hiệu quả của việc đưa cơ giới hóa, đặc biệt là máy cấy vào sản xuất để mọi người tích cực tham gia, đẩy nhanh đưa cơ giới hóa vào địa bàn huyện.

4, Đài phát thanh Sóc Sơn

– Tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về chủ trương chính sách đưa máy cấy vào sản xuất của huyện,

5,  Các xã:

– Tăng cường tuyên truyền vận động nông dân đưa cơ giới hóa đặc biệt là máy cấy vào sản xuất

– Quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn mua máy cấy hoạt động trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*