Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Biểu dương Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu và “Sáng kiến sáng tạo thủ đô” năm 2014 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô.

Máy cấy lúa HAMCO là sản phẩm máy nông nghiệp duy nhất được nhận bằng “Sáng kiến sáng tạo thủ đô” năm 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*