Máy cấy lúa HAMCO tại Xí nghiệp giống Quỳnh Hưng – Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình.
Liên hệ trực tiếp tới HAMCO: 0466 587 587/ 0968 688 688
Chi tiết xin xem tại: http://www.hamco.vn/ hoặc http://hamco.com.vn/

Thư mục : Máy cấy lúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*