Vụ Thu Đông 2013, người trồng lúa nơi đây đã thăm quan mô hình cấy lúa bằng máy cấy HAMCO tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang và đã quyết định lựa chọn máy cấy lúa HAMCO để cấy lúa. Với phương pháp gieo mạ nền truyền thống đơn giản, khoảng cách hàng 22 cm, 4 chế độ điều chỉnh khoảng cách khóm tương ứng mật độ từ 25 đến 40 khóm/1m2, độ nông sâu điều chỉnh vô cấp, cây lúa được cấy vun gốc, phân bón lót được nằm sâu trong đất, lượng giống cho 1 công ruộng là 4kg… máy cấy lúa HAMCO đã thực sự làm hài lòng người trồng lúa nơi đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*