Vụ mùa năm 2013, Hà Nội tiếp tục triển khai cơ giới hóa khâu gieo cấy trên nhiều huyện của thành phố. Với ưu việt là máy cấy lúa 8 hàng, không sử dung mạ khay, khoảng cách hàng sông 22cm, khoảng cách khóm có 4 chế độ điều chỉnh 12-14-16-19cm, độ nông sâu khi cấy điều chỉnh vô cấp, hệ thống điều khiển thủy lực tích hợp, người ngồi lái phía trên máy. Máy cấy lúa HAMCO đã đáp ứng được yêu cầu cơ giới hóa khâu còn lại cuối cùng của quá trình sản xuất lúa.

Phú xuyên là điểm đi đầu trong thành phố Hà Nội về cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đặc biệt là áp dụng máy cấy. Được sự hỗ trợ về vốn của huyện Phú Xuyên, xã Hoàng Long, Hội nông dân xã Hoàng Long đã đưa máy cấy lúa HAMCO để cấy lúa trong vụ mùa vừa qua, sử dung giống lúa HDT8, Nếp 97.

Với những ưu điểm vượt trội của máy cũng như chi phí đầu tư thấp, máy cấy lúa HAMCO sẽ là sự lựa chon tối ưu cho người trồng lúa tại địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*