Nhận xét về máy cấy lúa HAMCO, ông Trần Quốc Đạt – Chủ tịch Hội nông dân xã Hoàng Long nhận xét:

  • Phương pháp làm mạ trên nền cứng đơn giản và dễ làm, giảm được nhiều chi phí so với phương pháp mạ khay.
  • Vận hành máy dễ dàng, người ngồi điều khiển máy không mệt mỏi, có thể làm việc liên tục trong thời gian dài.
  • Khoảng cách hàng sông, khoảng cách khóm phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.
  • Không phải trang phằng ruộng quá kỹ,không cần làm cỏ mặt trước khi cấy.
  • Phân bón được vùi xuống đất, tạo hiệu quả tối đa của phân bón, tránh được bốc hơi và rửa trôi.
  • Máy hoạt động ổn định, năng suất cấy cao, tiêu thụ nhiên liệu it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*