Ông Nguyễn Văn Triển – Bí thư Đảng ủy xã Yên Cường, người trực tiếp chỉ đạo mô hình máy cấy – mạ nền nhận xét về máy cấy lúa HAMCO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*