Vụ mùa 2013, Công ty cổ phần nông nghiệp Phong Cường, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã sử dụng máy cấy lúa HAMCO để cấy lúa giống.
Máy cấy lúa HAMCO được chế tạo và lắp ráp tại HAMCO.,LTD, Km 194 +350, Quốc lộ 1A, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*