Theo dõi cây lúa trong 4 tuần đầu khi cấy bằng máy cấy lúa HAMCO
– Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
– Chăm sóc thuận lợi, không xuất hiện sâu bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*