Ngày 17/2/2013, Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội phối hợp với Trạm khuyến nông Thường Tín, Phòng Kinh tế huyện Thường Tín trình diễn máy cấy lúa HAMCO tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đến chỉ đạo và kiểm tra buổi trình diễn có Ông Vũ Văn Tuân – Phó phòng kinh tế huyện Thường Tín, Ông Lê Văn Phúc – Phó trạm trưởng trạm khuyến nông Thường Tín, Ông Đỗ Văn Vui – Chủ nhiệm HTX Duyên Thái cùng các xã viên HTX Duyên Thái.

Giống lúa đưa vào mô hình trình diễn là giống RVT, toàn bộ mạ được gieo trên nền đất cứng và gieo bằng phương pháp thủ công theo quy trình của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội.

Với diện tích 1,2 mẫu ( 4320m2) máy cấy hết 1giờ 50 phút, cấy lúa đồng đều với mật độ 30 đến 35 khóm/m2, khoảng cách hàng Sông 23cm, hàng tay 14 và 16 cm, từ 2 đến 3 rảnh mạ/khóm, độ sâu cây mạ 1,5 cm.

Theo Ông Đỗ Văn Vui – Chủ nhiệm HTX Duyên Thái: Máy cấy lúa HAMCO cấy đạt năng xuất cao, chất lượng cấy lúa đồng đều, chi phí cấy lúa bằng máy thấp (100 nghìn đồng/1 sào 360m2), quy trình sản xuất mạ đơn giản, giảm thời gian mùa vụ, phù hợp với đồng đất của địa phương. Từ vụ Mùa 2013 trở đi sẽ đưa máy cấy lúa HAMCO vào cấy lúa trên diện rộng tại địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*