Ngày 15/2/2013, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị “ trình diễn mô hình máy cấy” tại Trạm khuyến nông Thường Tín. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Uông Đức Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Ông Kiều Xuân Huy – Phó chủ tịch HĐND huyện Thường Tín, Bà Vũ Thị Hương – Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Hà Nội, Ông Nguyễn Đức Bản – Giám đốc công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*