máy gieo hạt kết hợp bón phân HAMCO 2BYH – 4 sử dụng để gieo bắp (ngô), gieo đậu tương, năng suất cao, chất lượng gieo đồng đều.
Sản phẩm đươc cung cấp bởi công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAMCO)
Chi tiết xin xem tại: http://www.hamco.vn hoặc http://maynongnghiep.pro.vn
Điện thoại: 0966 587 587; Hoitline: 0968 688 688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*