Máy gieo hạt 4 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2ZBYH – 4, máy sử dụng để trồng ngô (bắp) hoặc đậu tương cho năng suất gieo hạt giống cao, chất lượng gieo hạt đồng đều. Phù hợp với các vùng chuyên canh trồng ngô hoặc đậu tương tại Việt Nam.
Chi tiết xin xem tại: http://www.hamco.vn; http://hamco.com.vn; http://www.maynongnghiep.pro.vn/
Điện thoại: 0466.587.587/ 0968.688.688

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*