Vụ Đông 2017, Công ty Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAMCO) triển khai thực hiện mô hình “Cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác khoai tây” tại 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống cây trồng Tân Dĩnh và Xí nghiệp giống cây trồng Phi Mô
Chi tiết xin liên hệ: 02466.587.587; Hotline: 0968.688.688
Website: http://www.hamco.vn/ ; http://hamco.com.vn/ ; http://www.maynongnghiep.pro.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*