Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2 sử dụng trong mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác khoai tây với diện tích trồng khoai tây vụ Đông 25ha tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Chi tiết xin liên hệ: 02466.587.587; Hotline: 0968.688.688
Website: http://www.hamco.vn/ ; http://hamco.com.vn/ ; http://www.maynongnghiep.pro.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*