– Máy gặt đập liên hợp mini KP4LZ-0.3, máy nặng 190kg, cấu trúc máy gọn nhẹ, thích hợp trên mọi địa hình…
– Sản phẩm đang tạm dừng cung cấp để hiệu chỉnh tính năng mới đạt năng suất thu hoạch cao hơn

Liên hệ trực tiếp HAM CO.,LTD: 0466.587.587/ 0968.688.688

Chi tiết xin xem tại: http://www.hamco.vn hoặc http://www.hamco.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*