Bài hát Chào Năm Học Mới do các bạn học sinh Hồng Dương – Thanh Mai – Thu Huyền trường PTTH Vân Tảo – Thường Tín – Hà Nội biểu diễn trong ngày lễ khai giảng 05/09/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*