Bài hát chuyến đò quyên hương do hai thầy cô giáo Lê Đăng Vĩnh – Nguyễn Thị Chăm trường PTTH cấp Vân Tảo – Sở giáo dục đào tạo Hà nội biểu diễn trong ngày lễ khai giảng 05/09/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*