Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa điểm: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Quyết định phê duyệt số 667/QĐ-TTg ngày 21/08/1997 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Diện tích 198,61ha, có đồi cao, thung lũng, mặt nước, thể hiện sự phân bố các làng dân tộc trải rộng trên mọi miền đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*