Máy thi công Đường Sắt có thể làm các công việc: chỉnh cao độ ray, tự chèn đá vào tà vẹt … giảm rất nhiều nhân công để sửa chữa đường sắt.
Chi tiết xem tại: http://www.maynongnghiep.pro.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*