Tiết mục múa sắc hoa, biên đạo múa cô giáo Vũ Thị Hậu, biểu diễn tốp múa lớp 10B trường PTTH Vân Tảo – Thường Tín – Hà Nội trong ngày lễ khai giảng 05/09/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*