Hội nghị đánh giá thí điểm 1 năm triển khai Bảo hiểm nông nghiệp

Cập nhật: 11/5/2013

Ngay sau hội nghị sơ kết thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ngày 06/7/2012 tại Nghệ An, Ban chỉ đạo triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành trên địa bàn cũng như các DN bảo hiểm triển khai thí điểm BHNN. Để đánh giá lại những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các công việc cần triển khai trong thời gian tới của chương trình thí điểm BHNN

Ngày 9/5/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đánh giá thí điểm 1 năm triển khai BHNN. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo cục Quản lý giám sát bảo hiểm, đại diện các cơ quan trung ương, địa phương có liên quan và các DNBH thực hiện thí điểm BHNN. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu đồng chủ trì hội nghị.

bao hiem nong nghiep 1

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại hội nghị

Nỗ lực lớn

Theo các kiến nghị về khó khăn vướng mắc, những điểm chưa phù hợp với thực tiễn của cơ chế chính sách của địa phương tại Hội nghị sơ kết thí điểm BHNN ngày 06/7/2012, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm luật điều chỉnh hoạt động thí điểm BHNN trong phạm vi thẩm quyền như bổ sung đối tượng bảo hiểm vật nuôi (vịt), bỏ đối tượng bảo hiểm là cá basa; mở rộng một số rủi ro thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm đối với cây lúa, vật nuôi, thủy sản cho phù hợp với đặc thù của địa phương; mở rộng đơn vị được bảo hiểm là xã, thôn hoặc hợp tác xã; nâng mức năng suất bảo hiểm lên 90% (thay cho mức 80% trước đó); điều chỉnh giảm tỷ lệ phí bảo hiểm cây lúa cho tất cả các tỉnh; mở rộng điều kiện tham gia bảo hiểm tôm, cá theo đó, các hộ nông dân, cá nhân nuôi tôm, cá được tham gia bảo hiểm tùy theo nhu cầu… Qua đó đã tháo gỡ  kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các đối tượng tham gia bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Thực tiễn cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn phức tạp, do nghiệp vụ triển khai mới, cán bộ khai thác mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, song các DN bảo hiểm cũng đã rất nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ thực hiện chương trình thí điểm của Chính phủ. Trong quá trình triển khai, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhiều, tổn thất cũng phát sinh ngày càng lớn, phức tạp dẫn đến mức chi trả bồi thường lớn, tạo gánh nặng về tài chính cho DN bảo hiểm, tuy nhiên, các DN bảo hiểm cũng đã rất tích cực, chủ động, đẩy nhanh công tác rà soát, giải quyết các hồ sơ yêu cầu bồi thường, phối hợp với Ban chỉ đạo địa phương, các cơ quan chức năng xác nhận thiệt hại, xác định cụ thể loại dịch bệnh, mức độ tổn thất và giải quyết bồi thường kịp thời cho người được bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

bao hiem nong nghiep 2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị

Hơn 200 nghìn hộ dân ký hợp đồng bảo hiểm

Tính đến ngày 30/4/2013, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 234.235 hộ dân đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó 80,8% là hộ nghèo), với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 303 tỷ đồng, trong đó:

Về cây lúa với tổng diện tích trồng lúa đã tham gia bảo hiểm là 45.412 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 189.797 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm hơn 1,47 nghìn tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm hơn 65 tỷ đồng; đã giải quyết bồi thường hơn 6,3 tỷ đồng, còn phải bồi thường 2,8 tỷ đồng.

Về vật nuôi (với tổng số vật nuôi tham gia bảo hiểm là 623.131 con trâu, bò, lợn, gia cầm; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 29.163 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm hơn 38,7 tỷ đồng; đã giải quyết bồi thường hơn 2.3 tỷ đồng và còn phải bồi thường 258 triệu đồng.

Về thuỷ sản với tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 5.523 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 15.275 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm hơn 2,8 nghìn tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm hơn 199,4 tỷ đồng; đã giải quyết bồi thường hơn 458 tỷ đồng và còn phải bồi thường hơn 41 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả đã đạt được của chương trình thí điểm BHNN, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, chương trình bước đầu đã khẳng định được tầm quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, những người được hưởng lợi từ BHNN sẽ có cơ hội tiếp tục sản xuất và khả năng thoát nghèo. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cũng cho biết, trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm giải quyết khó khăn cho địa phương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về công bố dịch bệnh, kiểm soát dịch bệnh, quy trình sản xuất… và đã có các chương trình khung và hướng dẫn địa phương dựa trên quy trình khung đó để có những quy định cụ thể cho phù hợp với từng địa phương, từ đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông sẽ giám sát quá trình triển khai đó.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, về bảo hiểm cây lúa, năm 2013, số hộ nông dân tham gia ký hợp đồng tăng lên thành 19.300 hộ so với năm 2012 chỉ có 6.400 hộ tham gia, trong đó chủ yếu là các hộ cận nghèo, số hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp tăng lên đã phản ánh sự thay đổi kịp thời của chính sách, khiến cho người nông dân ngày càng quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm này.

Tuy nhiên, tại tỉnh Nam Định, các hộ nông dân sản xuất bình thường tham gia bảo hiểm còn chưa nhiều. Đề cập đến vấn đề này, đại diện tỉnh Nam Định cho rằng cần phải có chính sách hợp lý hơn nữa nhằm thu hút được ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất bình thường tham gia sản phẩm bảo hiểm cây lúa và cũng kiến nghị nên có phương pháp, cách tính phù hợp để tiếp cận gần hơn nữa với người dân nông thôn.

Tại tỉnh Trà Vinh, đến nay, bảo hiểm Bảo Minh Trà Vinh đã thực hiện ký kết tổng cộng hơn 113 hợp đồng gồm bảo hiểm cá tra, tôm thẻ chân trắng, tôm sú; với tổng phí bảo hiểm là 10,172 tỷ đồng. Đại diện Ban chỉ đạo triển khai thí điểm BHNN tỉnh Trà Vinh cho biết, đối với bảo hiểm cá tra, số nông hộ, diện tích bảo hiểm tham gia đạt khá, tuy nhiên, chỉ thu hút được nông hộ tham gia, chưa triển khai thí điểm được đối với doanh nghiệp do mức phí bảo hiểm hỗ trợ cho doanh nghiệp còn thấp.

bao hiem nong nghiep 3


Toàn cảnh hội nghị

“Nhân rộng chương trình”

Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá chương trình BHNN thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Về cơ bản đã đạt được mục đích đặt ra và là chương trình được đánh giá là hiệu quả, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, hết sức cần thiết đối với sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy, có khả năng triển khai BHNN nhằm tạo kênh hỗ trợ về mặt tài chính đối với người sản xuất nông nghiệp nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và nâng cao khả năng phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Việc triển khai chương trình này được sự hỗ trợ tích cực và quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương, từ DN đến người dân và đó có thể coi là mấu chốt thành công của chương trình.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để đưa các cơ chế chính sách đi vào cuộc sống cho phù hợp; tiếp tục hoàn thiện sản phẩm này trong thời gian tới nhằm mang lại kết quả tốt hơn nữa để có thể nhân rộng chương trình thí điểm này và tiếp tục được triển khai sau khi kết thúc chương trình thí điểm. Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo cho công tác điều hành với phương châm “tích cực, chủ động, quyết liệt” nhưng triển khai đến đâu chắc chắn đến đó, đảm bảo an toàn, cụ thể: Ban chỉ đạo địa phương cần tiếp tục chỉ đạo các DN bảo hiểm triển khai các hợp đồng mới; tiếp tục theo dõi các diễn biến về thiên tai, bệnh dịch để công bố bệnh dịch, nếu chưa đến mức công bố bệnh dịch thì cần xác nhận bệnh dịch để từ đó tạo điều kiện cơ sở cho các DN bảo hiểm chi trả bồi thường; tiếp tục hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy trình nuôi trồng và canh tác. Ngoài ra, cũng cần tiếp tục chỉ đạo việc công bố về đơn giá thức ăn chăn nuôi và con giống đối với bảo hiểm thủy sản; chỉ đạo công tác tuyên truyền đối với các cơ quan, các đơn vị có liên quan, đặc biệt là đối với người được tham gia bảo hiểm về nghĩa vụ và trách nhiệm với vai trò đứng 1 bên trong hợp đồng bảo hiểm; chỉ đạo chặt chẽ trong việc thực hiện khai thác hợp đồng, theo dõi quá trình được bảo hiểm, theo dõi tổn thất, đánh giá tổn thất, xác định bồi thường nhằm đảm bảo lợi ích của các bên tham gia bảo hiểm phù hợp với chế độ chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và thanh tra để phòng ngừa và chấn chỉnh những khiếm khuyết phát sinh nhằm kịp thời giữ vững kỷ cương kỷ luật.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn

Bản quyền thuộc Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAM CO.,LTD)

Địa chỉ : Km 194 +350, Quốc lộ 1A,Quất Tỉnh, Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84) 0466 587 587 ; Hotline: (+84) 0968 688 688; Fax: (+84) 0433 853 535 ; Email : hamco.vn@gmail.com / Website : www.maynongnghiep.pro.vn